Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын сайд А.Ариунзаяа: Гарааны бизнесээ эхлүүлж байгаа залуучуудын хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжихдээ 2021 оноос эргэн төлөх нөхцөлгүйгээр санхүүжилт олгож эхэлсэн.

Бид амжилт өөд тод гэрэлтэх оюунлаг монгол залуус гэдгийг бүх нийтэд харуулах ёстой. Цаашдаа илүү өргөжүүлж, олон залуучуудыг хамруулах, санал, шүүмжийг сонсоход үргэлж нээлттэй байх болно.

https://mlsp.gov.mn/content/detail/2084?fbclid=IwAR1mw8t2NcpyS0SEOn2Tsie2npvsGqdNDOzrFC-diUEfElWkDLVanfgAcro

Дээш