Тоосжилттой орчинд ажиллаж байгаа ажилтнууд болон шинээр ажилд орох гэж байгаа ажилтнууд, хөдөлмөрийн эрүүл мэндийн үзлэг, шинжилгээнд заавал хамрагдана.


Дээш