Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын яамны нэг давхарт байрладаг #CafeMore кофе шопд харааны бэрхшээлтэй иргэд ажилладаг бөгөөд бариста Ж.Бат-Эрдэнэ #UNTOLD влогийн анхны дугаарт оролцсон байна.

Тэрбээр Монголын Хараагүйчүүдийн Үндэсний Холбоо MNFB-ны дэргэдэх МСҮТ сургалтын төвд хамрагдан бариста мэргэжлийг эзэмшин байна.

#Дэмтэй #амьдарцгаая #хүртээмжтэй #нийгмийг #бүтээцгээе #Харааныбэрхшээлтэй #untoldvlog

----------------

A Barista with a Visual Impairment

Our first vlog episode of #UNTOLD features the story of Mr. Bat-Erdene J. who is working as a barista at a coffee shop called “Café More”.

He is sharing his insightful story about overcoming challenges as a person with a visual impairment, and becoming a fully-trained barista in Ulaanbaatar.

#inclusiveness #Baristawithvisualimpairment #Untoldvlog

Дээш