Ажлын байран дахь хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн хүрээнд анхны тусламж үзүүлэх нь чухал ач холбогдолтой


Дээш