Ажлын байранд үүсдэг тоосыг эрдсийн тоос, органик тоос, синтеник гаралтай тоос гэж ангилдаг


Дээш