Агаарт дэгдсэн тоос хүний хамар, амаар дамжин амьсгалын замаар нэвтэрч уушиг болон гуурсан хоолойд хуримтлагддаг байна. Үүний улмаас хүнд мэргэжлээс шалтгаалсан тоостой холбоотой өвчлөл үүсгэж эрүүл мэндэд муугаар нөлөөлдөг аж.

Хөдөлмөрийн эрүүл ахуйн стандартуудыг мөрдөж ажиллах нь чухал юм.

#Хөдөлмөрийн_аюулгүй_байдал_эрүүл_ахуйн_сарын_аян

#Хөдөлмөрийн_аюулгүй_байдал_эрүүл_мэндийн_эерэг_соёлыг_хамтдаа_төлөвшүүлье


Дээш