Сүүлийн жилүүдэд уушиг тоосжих өвчин, химийн бодисын архаг хордлого зэрэг мэргэжлээс шалтгаалах өвчнүүд өсөх хандлагатай байгаа юм байна.
Дээш