Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл мэндийн хүрээнд орхиж болохгүй нэг сэдэв бол хүүхдийн аюулгүй байдал юм.

Учир нь тухайн аж ахуйн нэгж байгууллага, ажилтан хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн дүрэм журмаа баримтлаагүйгээс болж өөрсдөө төдийгүй бусдыг хохироох эрсдэлтэй.

Хөдөлмөр, эрүүл ахуйн сургалт сурталчилгаа явуулдаг зарим байгууллагууд хүүхдүүдэд зориулсан гарын авлага, ном, сургалт сурталчилгааг хүргэж байгаа аж.

#Хөдөлмөрийн_аюулгүй_байдал_эрүүл_ахуйн_сарын_аян

#Хөдөлмөрийн_аюулгүй_байдал_эрүүл_мэндийн_эерэг_соёлыг_хамтдаа_төлөвшүүлье


Дээш