Орхон аймгийн Жендэрийн салбар хороо, Гэр бүл хүүхэд, залуучуудын хөгжлийн газар, төрийн болон ТББ-ууд өсвөр үеийн хөвгүүдийн сэтгэлзүй, эрэгтэйчүүдийн эрүүл мэнд, өрх толгойлсон аавуудад тулгамдаж буй асуудал зэрэгтэй холбоотой сургалт, нөлөөллийн ажил бсуад үйл ажиллагаа, хөтөлбөрийг хэрэгжүүлжээ.

Тухайлбал, Орхон аймгийн Бүсийн оношилгоо, эмчилгээний төв ААНБ-уудын ажилчдын эрүүл мэндийн урьдчилан сэргийлэх үзлэгт эрэгтэйчүүдийн үзлэгийг нэмэлтээр оруулж өгсөн нь чухал ач холбогдолтой байгаа аж.

#Нийгмийн_хөгжилд_эрэгтэйчүүдийн_оролцоо_манлайлал_ҮндэснийЧуулган_2022_03_14Дээш