Дархан-Уул аймагт “Нийгмийн хөгжилд эрэгтэйчүүдийн оролцоо, манлайлал” үндэсний чуулганыг угтаж дэд хэлэлцүүлэг зохион байгууллаа.Дээш