Эрэгтэй эмэгтэй хүмүүсийн дундаж наслалтын зөрүү 1992 онд 4.2 жил байсан бол 2018 онд 9.7 жил болсон. Энэ нь эрэгтэй хүмүүс эмэгтэйчүүдээс дунджаар 10 орчим жилээр бага насалж байгаа үзүүлэлт юм.


Дээш