2021 оны 4-р улирлын тоон мэдээллээр Монгол Улсад 540'200 гаруй эмэгтэй ажил хөдөлмөр эрхэлж байна.

Тэдгээрийн 355'500 гаруй нь цалин авч ажилладаг бол 156'200 гаруй эмэгтэй хувиараа хөдөлмөр эрхэлдэг. Мөн 14800 гаруй эмэгтэй ажил олгогч гэсэн статистик бий.

Дээш