Одоогийн байдлаар 4100 орчим байгууллага дэргэдээ Эцэг эхийн зөвлөл байгуулсан байна.


Дээш