Тэтгэврийн доод хэмжээ 2010 оноос 2022 он хүртэл ямар хэмжээгээр нэмэгдсэнийг харуулъя.


Дээш