Монгол Улсын Засгийн газрын "Дүрэм шинэчлэн батлах тухай" тогтоолын төсөлд санал авч байна.

Та бүхэн Гомдлын шаардлагын зөвлөлийн дүрмийн төсөл болон Засгийн газрын тогтоолын төсөл боловсруулсан тухай танилцуулгатай танилцан саналаа тус яамны Нийгмийн даатгалын бодлогын хэрэгжилтийг зохицуулах газарт bodigerel@mlsp.gov.mn цахим хаягаар ирүүлнэ үү.

Хавсралт хэсгээс Засгийн газрын тогтоолын төсөл, танилцуулга болон дүрмийн төслийг бүрэн эхээр нь татаж авна уу.

Хавсралт файл
Гарчиг Татах
1 Дүрэм шинэчлэн батлах тухай Засгийн газрын тогтоолын төсөл боловсруулсан тухай танилцуулга
2 "Дүрэм шинэчлэн батлах тухай" Засгийн газрын тогтоолын төсөл
3 Гомдлын шаардлагын зөвлөлийн дүрмийн төсөл
Дээш