ХҮҮХЭД ХАРАХ ҮЙЛЧИЛГЭЭНД САНХҮҮГИЙН ДЭМЖЛЭГ ОЛГОХ ЖУРМЫН ТӨСӨЛД САНАЛ АВЧ БАЙНА.

Хүүхэд харах үйлчилгээний тухай хуульд 2021 оны 11-р сард нэмэлт өөрчлөлт орж, 2022 оны 01-р сараас Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын яамны чиг үүрэгт шилжиж ирсэн. Хүүхэд харах үйлчилгээний тухай хуулийн 9.2-т “Хүүхэд харах үйлчилгээнд санхүүгийн дэмжлэг олгох журмыг Засгийн газар баталж, жил бүрийн улсын төсөвт тусган, орон нутагт хуваарилна” гэж заасан. Үүнтэй холбогдуулан хуулийн хэрэгжилтийг хангах, хуульд тусгагдсан зохицуулалтуудыг нарийвчлан зохицуулах хүрээнд дээрх журмын төслийг шинэчлэн боловсрууллаа. 

Та бүхэн журмын төсөлтэй танилцан саналаа Oinbayar@mlsp.gov.mn цахим шуудангаар ирүүлнэ үү.

Хавсралт файл
Гарчиг Татах
1 Хүүхэд харах үйлчилгээнд санхүүгийн дэмжлэг олгох журмын төсөл
Дээш