“Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн сургагч багш”-ийн сертификат гардууллаа
uploaded pictureuploaded pictureuploaded pictureuploaded pictureuploaded pictureХөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын сайдын тушаалаар “Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн сургалт явуулах болон шалгалт авах журам” болон хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн сургалтын хөтөлбөрийг шинэчлэн батлуулсан. Үүнд шинээр хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн сургагч багш бэлтгэх сургалтын төрөл, хөтөлбөр нэмэгдсэн.
ХАБЭА-н сургагч багшийн сургалтын хөтөлбөрийн зорилго нь ХАБЭА-н асуудлаар хичээл заах багш, ХАБЭА-н асуудал хариуцсан ажилтанд насанд хүрэгчдийн сургалтын онцлог, заах арга зүй, хичээлийн хөтөлбөр, төлөвлөгөө боловсруулах, сургалт явуулахад шаардлагатай мэдлэг, чадварыг эзэмшүүлэх юм.
ХНХЯ-наас 2019 оны 12 сард БНСУ-ын Хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагаа, эрүүл ахуйн агентлаг КОША-тай хамтран ХАБЭА-н сургагч багшийн сургалтыг зохион байгуулж 28 сургагч багш бэлтгэснээс хойш хэд хэдэн сургалтыг зохион байгуулж, өнөөдрийн байдлаар нийт 84 сургагч багш бэлтгээд байна.
“Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн сургагч багш”-ийн сертификат гардуулах үйл ажиллагаа ХНХЯ-нд болж, тус арга хэмжээнд Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын дэд сайд, ХАБЭА-н Үндэсний хорооны дарга С.Зулпхар, ХАБЭА-н хөгжлийн хэлтсийн дарга З.Бауыржан, Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл мэндийн төвийн дарга М.Даваабат нар оролцож сертификат гардууллаа.
Дээш