НИЙГМИЙН ХАЛАМЖИЙН ЗАХИРГААНЫ БОЛОН БҮРТГЭЛИЙН МАЯГТ, ТҮҮНИЙ НӨХӨХ ЗААВРЫН ТӨСӨЛД САНАЛ АВЧ БАЙНА.

Энэхүү захиргааны болон бүртгэлийн маягтыг боловсруулсанаар анхан шатны нэгж дээр тоо, мэдээ болон иргэний бүртгэл зөрөхгүй, давхардалыг хянах, нийгмийн халамжийн үйлчилгээнд хамрагдсан иргэний мэдээллийг сум, хорооны түвшинд нарийвчлан гаргах, анхан болон дунд шатанд нэгдсэн бүртгэлийн маягтыг бий болгох боломж бүрдэнэ.

Та бүхэн журмын төсөлтэй танилцан саналаа statistic@mlsp.gov.mn цахим шуудангаар ирүүлнэ үү.

Маягт болон нөхөх зааврын төслийг бүрэн эхээр нь хавсралт хэсгээс татаж авна уу.

Хавсралт файл
Гарчиг Татах
1 НИЙГМИЙН ХАЛАМЖИЙН ЗАХИРГААНЫ БОЛОН БҮРТГЭЛИЙН МАЯГТЫН ТӨСӨЛ
2 НИЙГМИЙН ХАЛАМЖИЙН ЗАХИРГААНЫ БОЛОН БҮРТГЭЛИЙН МАЯГТ НӨХӨХ ЗААВРЫН ТӨСӨЛ
Дээш