“Хамтын гэрээ, хамтын хэлэлцээрийг бүртгэх, мэдээллийн санг бүрдүүлэх журам” -ын төсөлд санал авч байна

Монгол Улсын Их Хурлын 2021 оны 07 дугаар сарын 02-ны өдрийн хуралдаанаар Хөдөлмөрийн тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын төслийг баталсан. Уг хууль 2022 оны 01 дүгээр сарын 01-ний өдрөөс хэрэгжиж эхэлнэ.  

Хөдөлмөрийн тухай /шинэчилсэн найруулга/ хуулийн 32.4-т “Хамтын гэрээ, хамтын хэлэлцээрийг бүртгэх, мэдээллийн санг бүрдүүлэх журам” -ыг хөдөлмөрийн асуудал эрхэлсэн Засгийн газрын гишүүн батлахаар заасан. 

Хуулийн хэрэгжилтийг хангах, хуульд тусгагдсан зохицуулалтуудыг нарийвчлан зохицуулах хүрээнд дээрх журмын төслийг боловсрууллаа. 

Журмын төсөлтэй танилцан холбогдох саналаа yanjinkhorloo@mlsp.gov.mn цахим хаягаар ирүүлнэ үү. Утас:263035

Хавсралт хэсгээс журмын төслийг татаж авна уу.

 

Хавсралт файл
Гарчиг Татах
1 Хамтын гэрээ, хамтын хэлэлцээрийг бүртгэх, мэдээллийн санг бүрдүүлэх журмын төсөл
Дээш