“АЖИЛЛАХ ХҮЧ НИЙЛҮҮЛЭХ ҮЙЛЧИЛГЭЭ ҮЗҮҮЛЭХ АЖ АХУЙ НЭГЖ БАЙГУУЛЛАГАД ТАВИГДАХ ШААРДЛАГА, БҮРТГЭХ ЖУРАМ"-ЫН ТӨСӨЛД САНАЛ АВЧ БАЙНА


Энэхүү журмаар Хөдөлмөрийн тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын 76, 77 дугаар зүйл, болон Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих тухай хуулийн 91 дүгээр зүйлийн хэрэгжилтийг хангах, ажиллах хүч нийлүүлэх үйлчилгээ үзүүлэх аж ахуйн нэгж байгууллагад тавигдах шаардлага, тэдгээрийг шалгуур үзүүлэлтийн дагуу бүртгэх үйл ажиллагааг холбогдох бусад хууль, тогтоомжид нийцүүлэн зохион байгуулахтай холбоотой харилцааг зохицуулахаар тусгалаа.

Та бүхэн журмын төсөлтэй танилцан саналаа enkhmaa@mlsp.gov.mn цахим шуудангаар ирүүлнэ үү.


Журмын төслийг бүрэн эхээр нь хавсралт хэсгээс татаж авна уу.


Хавсралт файл
Гарчиг Татах
1 “АЖИЛЛАХ ХҮЧ НИЙЛҮҮЛЭХ ҮЙЛЧИЛГЭЭ ҮЗҮҮЛЭХ АЖ АХУЙ НЭГЖ БАЙГУУЛЛАГАД ТАВИГДАХ ШААРДЛАГА, БҮРТГЭХ ЖУРАМ"-ЫН ТӨСӨЛ
Дээш