ОНЦЛОХ АЖИЛ 20✅
Монгол Улсын Засгийн газраас хэрэгжүүлж байгаа “Цахим Монгол” хөтөлбөрийн хүрээнд халамжийн үйлчилгээг үе шаттайгаар цахим хэлбэрт шилжүүлж Халамжийн нэгдсэн систем буюу https://ehalamj.mn/ цахим системийг хөгжүүлж төрийн үйлчилгээний нэгдсэн E-Mongolia системтэй холбож байна.
www.ehalamj.mn системд цахимаар үзүүлж буй халамжийн үйлчилгээ 
								
								<div class=
Дээш