ОНЦЛОХ АЖИЛ 19 ✅

Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих чиглэлээр 4 жилийн хугацаатай хэрэгжих төсөл эхлүүлсэн нь 2021 оны онцлох ажлын нэг. Төслийг Японы Олон Улсын хамтын ажиллагааны байгууллагын /JICA - Japan International Cooperation Agency/ санхүүжилтээр хэрэгжүүлж байна.

Дээш