ОНЦЛОХ АЖИЛ 15✅

Ажилласан жил, цалин орлогоо архивын баримтаар нотлох боломжгүйн улмаас ахмадууд хохирч тэтгэврээ бодитоор тогтоолгож чадаагүй, мөн тогтоолгох боломжгүй нөхцөл байдал байсан. Ажил, мэргэжлийн жишиг цалинг шинэчилснээр энэ асуудал шийдэгдсэн.

Дээш