ОНЦЛОХ АЖИЛ 13✅
2013-2020 онд инфляци дунджаар 6.0 хувиар өсч, үнийн тогтвортой байдал 2013 оноос хойш жил бүр тодорхой хувь, хэмжээгээр өөрчлөгдсөн байна. Үүнтэй холбоотойгоор инфляцийн өсөлт, зах зээлийн бодит үнэ ханш, үйлдвэрүүдээс ирүүлсэн саналыг үндэслэн холбогдох тооцоо судалгааг хийж, жишиг үнийг нэмэгдүүлэв. \
Шинэчлэгдсэн жишиг үнийн мэдээллийн дэлгэрэнгүйг дараах линкээр орж харна уу.
Дээш