Мэргэжлийн болон техникийн боловсролын сургалтын байгууллагын 2021-2022 оны хичээлийн жилийн элсэлт үргэлжилж байна

uploaded pictureuploaded pictureuploaded pictureuploaded picture

Дээш