ЗӨВЛӨХ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАХ ЗАР

Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын яам, Олон Улсын Хөдөлмөрийн байгууллага хамтран ажлын гүйцэтгэлд суурилсан цалин хөлсний аргачлал, журам боловсруулахаар ажиллаж байна.

Энэ ажлын хүрээнд Дотоодын зөвлөх сонгон шалгаруулах гэж байгаа тул сонирхсон хүмүүс доорх холбоосоор орж дэлгэрэнгүй мэдээлэлтэй танилцана уу.

Дэлгэрэнгүй мэдээлэл: https://bit.ly/32CyOhC.

Дээш