СУРАЛЦАГЧ ТӨВТЭЙ БОДЛОГООС СУРГАЛТ ТӨВТЭЙ БОДЛОГЫГ ХЭРЭГЖҮҮЛНЭ
“Бодлогын 8️⃣ шинэчлэл”дэвшүүлсний нэг нь СУРАЛЦАГЧ ТӨВТЭЙ БОДЛОГООС СУРГАЛТ ТӨВТЭЙ БОДЛОГЫГ ХЭРЭГЖҮҮЛНЭ
Та бүхэндээ Мэргэжлийн боловсрол сургалтын салбарт хийж хэрэгжүүлж байгаа зарим ажлаа танилцуулъя. Энэ салбарын цаана хөдөлмөр эрхлэлт яригдаж байгаа учраас бид маш их анхаарал хандуулан ажиллаж байгаа.
✅Үндэсний болон орон нутгийн хөгжлийн зорилттой уялдуулан мэргэжлийн боловсрол сургалтыг төрөлжүүлж, хөдөлмөрийн зах зээлийн эрэлт хэрэгцээнд бүрэн нийцүүлнэ.
✅Мэргэжлийн боловсрол сургалтын шинэ кампус, дадлагын бааз байгуулж мэргэжлийн боловсролын сургалтын байгууллагуудын санхүүгийн бие даасан байдлыг хангана.

								
								<div class=
Дээш