ӨНӨӨДӨР АУТИЗМЫГ ТАНИУЛАХ ДЭЛХИЙН ӨДӨР
4 дүгээр сарын 2-ны өдрийг Аутизмыг таниулах Дэлхийн өдөр болгон олон улсад хүлээн зөвшөөрч олон улс орон 2008 оноос энэ өдрийг тэмдэглэж ирсэн билээ.
Анх 2007 онд НҮБ-ын Ерөнхий Ассамблейн A/RES/62/139 дугаар шийдвэрээр НҮБ-ын бүх гишүүн орнуудыг аутизмын хүрээний эмгэгтэй хүмүүсийг ойлгуулж таниулах арга хэмжээ авахыг уриалсан.
Уг шийдвэрийг гаргах саналыг НҮБ дахь Катар улсын төлөөлөгч, Катарын Эмирийн хатагтай Sheikha Mozah Bint Nasser Al-Missned дэвшүүлж, бусад гишүүн орнууд дэмжиж хүний эрхийг дэмжсэн НҮБ-ын санаачилгуудын нэгэн хэсэг болохын хувьд санал хураалтгүйгээр баталсан байна.
Дээш