Даатгуулагч Та цахимаар нийгмийн даатгалын шимтгэл төлөлтөө хянах, тодорхойлолт, лавлагаа авах боломжтой
Та өөрийн нийгмийн даатгалын шимтгэл төлөлтөө цахимаар хянах явцад Таны үндсэн мэдээлэл алдаатай, нийгмийн даатгалын шимтгэл нь төлөгдөөгүй, Таны цалин болон нийгмийн даатгалын шимтгэл төлөлтийн мэдээлэл зөрүүтэй зэрэг зөрчилтэй асуудал гарвал харьяа аймаг, дүүргийн Нийгмийн даатгалын байгууллагад хандаж шийдвэрлүүлэх боломжтой. Нийгмийн даатгалын байцаагч таны асуудлыг шалгаж, түргэн шуурхай шийдвэрлэх үүрэгтэй.
Утас: 77771289, 11-328030 цахим шуудангийн хаяг www.ndaatgal.mn/v1/contact
Дээш