Төрийн албаны зөвлөлийн 2020 оны 03 дугаар сарын 12-ны өдрийн "Зохион байгуулалтын зарим арга хэмжээний тухай" 01 дүгээр зөвлөмж

Төрийн албаны зөвлөлийн 2020 оны 03 дугаар сарын 12-ны өдрийн "Зохион байгуулалтын зарим арга хэмжээний тухай" 01 дүгээр зөвлөмжийг хавстарл хэсгээс татаж авна уу.

Хавсралт файл
Гарчиг Татах
1 Төрийн албаны зөвлөлийн 2020 оны 03 дугаар сарын 12-ны өдрийн "Зохион байгуулалтын зарим арга хэмжээний тухай" 01 дүгээр зөвлөмж
Дээш