Хүүхэд бүхэн хөгждөг

Монгол Улсын Боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан, спортын яам, Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын яам, Японы олон улсын хамтын ажиллагааны байгууллага /ЖАЙКА/ хамтран хэрэгжүүлж буй “Тусгай хэрэгцээт боловсрол шаардлагатай хүүхдэд үзүүлэх эрүүл мэнд, боловсрол, нийгмийн хамгааллын үйлчилгээг сайжруулах төсөл” (2015-2019 он) нь хөгжлийн хоцрогдол бэрхшээлтэй хүүхдэд хөгжлийн дэмжлэг үзүүлэх, тэднийг боловсролын үйлчилгээнд тэгш хамруулан сургах нийгмийг цогцлоон бүтээх үйлсэд дэмжлэг туслалцаа үзүүлж байна.

Жил бүрийн 12-р сарын 3-ны “Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн эрхийг хамгаалах олон улсын өдөр”-ийг тохиолдуулан, та бүхэндээ төсөлтэй хамтран үйл ажиллагаа явуулдаг нийслэлийн 35-р дунд сургуулийн сурагч С.Улсболд, С.Төрболд гэх хөвгүүдийн амьдрал, сургууль, гэртээ өнгөрүүлж буй аж байдлын тухай хүргэж байна.

Дээш