ХҮН АМ, ХӨДӨЛМӨР, НИЙГМИЙН ХАМГААЛЛЫН САЛБАРТ ЖЕНДЭРИЙН ТАЛААР БАРИМТЛАХ БОДЛОГО (2018-2024)
Хавсралт файл
Гарчиг Татах
1 THE POPULATION, LABOR AND SOCIAL PROTECTION SECTOR GENDER-RESPONSIVE POLICY (2018-2024)
2 ХҮН АМ, ХӨДӨЛМӨР, НИЙГМИЙН ХАМГААЛЛЫН САЛБАРТ ЖЕНДЭРИЙН ТАЛААР БАРИМТЛАХ БОДЛОГО (2018-2024)
Дээш