Залуучуудын хөдөлмөр эрхлэлт-гарааны бизнес гарын авлага

Хөтөлбөрийн танилцуулга:
Залуучуудын хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих шинэ хэлбэр болсон гарааны бизнесийг хөгжүүлэхэд энтрепренершип1-ийн өнөөгийн байдлын судалгаа, олон улсын гарааны бизнесийг дэмжих загвар, туршлага, манай улсад үйл ажиллагаа явуулж буй гарааны бизнесийг дэмждэг холбогдох төрийн болон төрийн бус байгууллагуудын хэрэгжүүлдэг хөтөлбөр, үйл ажиллагаанууд дээр дүгнэлт хийсэн болно. Түүнчлэн аймаг орон нутагт гарааны бизнесийг хөгжүүлэх, тухайн аймгийн гарааны бизнесийн экосистемийг төлөвшүүлэх, залуучуудаар удирдуулсан гарааны бизнесүүдийг төрүүлэн гаргаж, дэмжих, орон нутгийн залуучуудыг сургаж, гарааны бизнес эрхлэх мэдлэг чадвартай, сэтгэхүйтэй болгох зорилгоор гарааны бизнесийг дэмжих туршилтын хөтөлбөрийг хэрэгжүүлж эхлээд байна.

Гарын авлагыг бүрэн эхээр нь хавсралт хэсгээс татаж авна уу

Хавсралт файл
Гарчиг Татах
1 Залуучуудын хөдөлмөр эрхлэлт-гарааны бизнес гарын авлага
Дээш