Гадаадын иргэн Монгол Улсын харьяат хүүхэд үрчлэн авахад бүрдүүлэх баримт бичгийн жагсаалт

Д/д

Бүрдүүлэх материалын жагсаалт

Материал бүрэн эсэх

Тийм

Үгүй

1

Хүүхэд үрчлэн авах тухай /гэр бүлийн 2 гишүүний хамтарч гаргасан/ өргөдөл, орчуулгын хамт

 

 

 2

Иргэний бичиг баримтын хуулбар, түүний албан ёсны орчуулга

 

 

3

Гэр бүлээ албан ёсоор бүртгүүлээд 5-аас доошгүй жил хамтран амьдарсан байх, гэрлэлтийн гэрчилгээний хуулбар

 

 

4

Сүрьеэ, ДОХ, сэтгэцийн өвчин, согтууруулах ундаа, мансууруулах бодис хэрэглэдэггүй талаарх баталгаа

 

 

5

Эцэг эх байх эрхээ хасуулж хязгаарлуулаагүй, хязгаарлуулж байгаагүй,

 

 

6

Гэмт хэрэгт холбогдож ял шийтгүүлж байгаагүй  талаарх мэдээлэл

 

 

7

Оршин суугаа газрын тодорхойлолт / цагдаагийн байгууллагын тодорхойлолт хамаарна

 

 

8

Үрчлэх тухай өргөдөл гаргагчдын санхүүгийн боломжийн талаарх тодорхойлолт

 

 

9

Гэр бүлийн судалгаа /Home study/

Үүнд өөрийн болон гэр бүлийн хоёр үеийн намтар, хүсэлт гаргачдын боловсрол, эрүүл мэнд, ажил эрхлэлт, зан суртахуун, үрчлэгч эцэг эхийн үүрэг хариуцлагын талаар ярилцсан байна.

 

 

10

Үрчлэгчдийн болон, тэдний орон сууцны байдлыг харуулсан фото зураг

 

 

11

Монгол Улсын харьяат хүүхэд үрчлэн авахыг зөвшөөрсөн тухайн улсынх нь эрх бүхий байгуулгын зөвшөөрөл

 

 

12

Өөрийн орны үрчлэлийн асуудал хариуцсан төрийн байгууллага эсвэл эрх бүхий төлөөлөгчийн газраар дамжин албан ёсоор хүсэлтээ ирүүлэх.

 

 

Дээш