Хүүхдийн эрхийн мэдээллийн санг бүрдүүлж, ашиглах журам

Хүүхдийн эрхийн мэдээллийн санг бүрдүүлж, ашиглах журмыг хавсралт хэсгээс татаж авна уу.

Хавсралт файл
Гарчиг Татах
1 Хүүхдийн эрхийн мэдээллийн санг бүрдүүлж, ашиглах журам батлах тухай Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын сайдын 2016 оны 12 дугаар сарын 26-ны өдрийн А/331 тоот тушаал
Дээш