Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын яамны 2020 оны ажлын тайлангаас Ковид-19 цар тахлын үед авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээ болон цахимжуулалтын хүрээнд хийсэн онцлох ажлуудаа хүргэж байна.

Нийгмийн даатгалын шимтгэл төлөгчийг торгох шийтгэл, алдангиас чөлөөлөх тухай хуулийн төслийг УИХ-аас хэлэлцэн, баталлаа.

Дээш