Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын яам 2️⃣0️⃣2️⃣0️⃣ оны онцлох ажлаа цувралаар тайлагнаж байна.

Ирэх 4 жилд бид хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын салбарыг бүрэн цахимжуулах зорилт тавьсан бөгөөд Нийгмийн халамжийн үйлчилгээг www.Ehalamj.mn системээр дамжуулан үзүүлж эхэллээ. 2️⃣0️⃣2️⃣1️⃣ онд нийгмийн халамжийн бүх үйлчилгээг цахимжуулахаар ажиллаж байна.

Өнөөдрийн байдлаар цахимжуулсан үйлчилгээ.


								
								<div class=

Дээш