Нийт аж ахуйн нэгж байгууллагын удирдлага, ажил олгогч нарт зөвлөмж хүргэж байна

Нийт аж ахуйн нэгж байгууллагын удирдлага, ажил олгогч нарт зөвлөмж хүргэж байна

Ковид-19 цар тахлаас урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээг сайжруулах зорилгоор Турк улсын туршлага дээр тулгуурлан “Шалгах хуудасны загвар”-ыг гаргалаа. Үүнийг ашиглан ажлын байранд гарч болох эрсдэлээс урьдчилан сэргийлээрэй.

Шалгах хуудасны загвар болон аль салбарт хэрхэн хамгаалах арга хэмжээ авах талаар заавар, зөвлөмжийг дараах линкээр татан авч ашиглах боломжтой.

https://mlsp.gov.mn/content/detail/818

Дээш