ХӨДӨЛМӨР, НИЙГМИЙН ТҮНШЛЭЛИЙН ГУРВАН ТАЛТ 2023-2025 ОНЫ УЛСЫН ХЭЛЭЛЦЭЭР

2023 оны 07 дугаар сарын 06-ны өдөр байгуулагдлаа. “Хөдөлмөр, нийгмийн түншлэлийн гурван талт 2023-2025 оны Улсын хэлэлцээр”-ийг хавсралт хэсгээс бүрэн эхээр нь татаж авна уу.

Хавсралт файл
Гарчиг Татах
1 хавсралт
Дээш