Хөдөлмөр, нийгмийн түншлэлийн гурван талт үндэсний хорооны 2022 оны 08 дугаар сарын 12-ны өдрийн "Хороо байгуулах тухай" 11-26 дугаар тогтоол

Хөдөлмөр, нийгмийн түншлэлийн гурван талт үндэсний хорооны 2022 оны 08 дугаар сарын 12-ны өдрийн "Хороо байгуулах тухай" 11-26 дугаар тогтоолыг хавсралт хэсгээс бүрэн эхээр нь татаж авна уу.

Хавсралт файл
Гарчиг Татах
1 Хөдөлмөр, нийгмийн түншлэлийн гурван талт үндэсний хорооны 2022 оны 08 дугаар сарын 12-ны өдрийн "Хороо байгуулах тухай" 11-26 дугаар тогтоол
Дээш