“ГАДААД АЖИЛТНЫ АЖЛЫН БАЙРНЫ ТӨЛБӨР ТӨЛӨХ, ХӨНГӨЛӨХ, ЧӨЛӨӨЛӨХ, ТӨЛБӨРИЙН ЗӨРҮҮГ БУЦААН ОЛГОХ, ТЭДГЭЭРИЙН БҮРТГЭЛ ХӨТЛӨХ ЖУРАМ”-ЫН ТӨСӨЛД САНАЛ АВЧ БАЙНА

Ажиллах хүчний шилжилт хөдөлгөөний тухай хууль (шинэчилсэн найруулга)-ийн 32 дугаар зүйлийн 6 дахь хэсэгт “Гадаад ажилтны ажлын байрны төлбөр төлөх, хөнгөлөх, чөлөөлөх, төлбөрийн зөрүүг буцаан олгох, тэдгээрийн бүртгэл хөтлөх журам”-ыг Засгийн газар батална гэж заасны дагуу Засгийн газрын тогтоолын төслийг боловсруулан санал авч байна.

Журмын төсөлтэй танилцаж саналаа ирүүлнэ үү.

Хавсралт файл
Гарчиг Татах
1 “ГАДААД АЖИЛТНЫ АЖЛЫН БАЙРНЫ ТӨЛБӨР ТӨЛӨХ, ХӨНГӨЛӨХ, ЧӨЛӨӨЛӨХ, ТӨЛБӨРИЙН ЗӨРҮҮГ БУЦААН ОЛГОХ, ТЭДГЭЭРИЙН БҮРТГЭЛ ХӨТЛӨХ ЖУРАМ”-ЫН ТӨСӨЛ
Дээш