5-р сарын 13-н хөгжлийн бэрхшээлийг эрт илрүүлэх, оношлох өдөр

Хөгжлийн бэрхшээлийг эрт илрүүлэх нь ямар чухал болохыг аав ээжүүдэд ойлгуулж, мэдлэг мэдээлэл хүргэж, уг асуудалд тэдний анхаарлыг хандуулах нь энэ өдрийн зорилго юм.

Хөгжлийн бэрхшээлийг хэдий чинээ эрт илрүүлнэ, төдий чинээ хүндрэлээс сэргийлж, сэргээн засах боломжтой байдаг.

Дээш