Оролцоо төслийн 2021 оны оролцогч А.Тунгалаг: Төсөлд хамрагдсанаар цаг барих, эрт босохыг хэвшил болгож чадсан.

Төсөлд хамрагдсанаар цаг барих, эрт босохыг хэвшил болгож чадсан. Олон шинэ найзуудтай болсон. Тэд ажилтай болохоос гадна бид байнга холбоотой байдаг.

✅ #ХАЛАМЖААС_ХӨДӨЛМӨРТ

✅ #ОРОЛЦООД_ӨӨРЧИЛЬЕ

Дээш