Нийгмийн даатгалын мэдээлэл, зөвлөгөөг дараах дугаар болон хаягаар холбогдож авах боломжтой

https://www.ndaatgal.mn/?fbclid=IwAR2hOu2sG_50A8D8Kn35veTWMUQt-va_fcSW73nMMM4a5mWtwPK9mZZ_zKM

Дээш