Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын дэд сайд С.Зулпхар Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн өнөөгийн нөхцөл байдал болоод авч хэрэгжүүлж буй бодлого, арга хэмжээний талаар Eagle телевизийн зочны цагт мэдээлэл өглөө.


Дээш