Засгийн газрын 2022 оны 01 дугаар сарын 12-ны өдрийн 22 дугаар тогтоол/Хөдөлмөр, нийгмийн түншлэлийн гурван талт үндэсний хорооны дүрмийг 1-р хавсралтаар/
Засгийн газрын 2022 оны 01 дугаар сарын 12-ны өдрийн 22 дугаар тогтоол/Хөдөлмөр, нийгмийн түншлэлийн гурван талт үндэсний хорооны дүрмийг 1-р хавсралтаар/-ыг хавсралт хэсгээс татаж авна уу.
Хавсралт файл
Гарчиг Татах
1 Засгийн газрын 2022 оны 01 дугаар сарын 12-ны өдрийн 22 дугаар тогтоол/Хөдөлмөр, нийгмийн түншлэлийн гурван талт үндэсний хорооны дүрмийг 1-р хавсралтаар/
Дээш