Хөдөлмөр, нийгмийн түншлэлийн гурван талт үндэсний хорооны 06 дугаар тогтоол/Цалин, хөлс тогтоох аргачлал/

Хөдөлмөр, нийгмийн түншлэлийн гурван талт үндэсний хорооны 06 дугаар тогтоол/Цалин, хөлс тогтоох аргачлал/-ыг хавралт хэсгээс татаж авна уу.

Хавсралт файл
Гарчиг Татах
1 Хөдөлмөр, нийгмийн түншлэлийн гурван талт үндэсний хорооны 06 дугаар тогтоол/Цалин, хөлс тогтоох аргачлал/
Дээш