Хөдөлмөр, нийгмийн түншлэлийн гурван талт үндэсний хорооны 04 дүгээр тогтоол/Ажил, мэргэжлийн стандарт боловсруулах аргачлал/

Хөдөлмөр, нийгмийн түншлэлийн гурван талт үндэсний хорооны 04 дүгээр тогтоол/Ажил, мэргэжлийн стандарт боловсруулах аргачлал/-ыг хавралт хэсгээс татаж авна уу.

Хавсралт файл
Гарчиг Татах
1 Хөдөлмөр, нийгмийн түншлэлийн гурван талт үндэсний хорооны 04 дүгээр тогтоол/Ажил, мэргэжлийн стандарт боловсруулах аргачлал/
Дээш