Хөдөлмөр, нийгмийн түншлэлийн гурван талт үндэсний хорооны 03 дугаар тогтоол/Хөдөлмөрийн норм, норматив боловсруулах аргачлал/

Хөдөлмөр, нийгмийн түншлэлийн гурван талт үндэсний хорооны 03 дугаар тогтоол/Хөдөлмөрийн норм, норматив боловсруулах аргачлал/-ыг хавралт хэсгээс татаж авна уу.

Хавсралт файл
Гарчиг Татах
1 Хөдөлмөр, нийгмийн түншлэлийн гурван талт үндэсний хорооны 03 дугаар тогтоол/Хөдөлмөрийн норм, норматив боловсруулах аргачлал/
Дээш