Нийтлэг стандартууд

Нийтлэг стандартуудыг хавсралт хэсгээс бүрэн эхээр нь татаж авна уу.

Хавсралт файл
Гарчиг Татах
1 Гамшиг, онцгой байдлын үеийн хүүхэд хамгаалал. Ерөнхий зарчим, салбар дундын хамтын ажилланааны нийтлэг шаардлага MNS 6948. 2021
2 Нийгмийн ажлын үйлчилгээний нийтлэг шаардлага. MNS 6949. 2021
3 Хохирогч түр хамгаалан байрлуулах үйлчилгээнд тавих нийтлэг шаардлага MNS 6040. 2019
4 Хүүхдийн зуслангийн үйл ажиллагаа-Ерөнхий шаардлага - MNS5633-2023
5 Хүүхдийн тоглоомын талбай. Ерөнхий шаардлага MNS 6751. 2019
Дээш